Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄTÖ 16 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2008_000073_06.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1903 - 1903

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Högerudsbacken 51

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

År 1903 - 1903 Nybyggnad

Okänd (Arkitekt)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad
1914/14 Befintlig utskjutande entré på husets baksida breddas på båda sidorna. Över entrén höjs taket med en ny frontespis. Vinden inreds. Två skorstenar ersätter en befintlig. På den norra gaveln förlängs ett befintligt, utskjutande blomsterrum så att det kommer att täcka hela bottenvåningens fasad.

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)