Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SJÖBO ÖVEDSKLOSTER 2:23 - husnr 21, ÖVEDSKLOSTERS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVEDSKLOSTERS SLOTT (akt.)

1776 - 1776

Skåne
Sjöbo
Skåne
Öved
Vollsjö församling
Lunds stift
Harlösavägen 585-15

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Övedsklosters slott, som stod färdigt 1776 efter förslag av arkitekterna Carl Hårleman och - efter dennes död - Jean Eric Rehn. Slottet räknas som en av Sveriges förnämsta rokokoanläggningar. Den ersatte en äldre gårdsbebyggelse på platsen för ett premonstratenserkloster med anor från 1100-talets mitt, varav inga rester nu är bevarade ovan jord. Byggherre var friherre Hans Ramel.
Huvudbyggnaden med tillhörande fyra paviljonger, sammanbundna av gallerier med portvalv, har en symmetrisk gruppering kring en stensatt borggård. Byggnaderna är uppförda av putsat tegel och avfärgade i vitt och rosa; huvudbyggnadens souterrängvåning, lisen...

Läs mer i eget fönster

År 1776 - 1776 Nybyggnad