Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SJÖBO SÖVDEBORG 1:1 - husnr 10, SÖVDEBORGS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖVDEBORGS SLOTT (akt.)

1597 - 1597

Skåne
Sjöbo
Skåne
Sövde
Blentarps församling
Lunds stift
Slottsvägen 248-33

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nuvarande slottsanläggningen av tegel uppfördes av Frederik Lange och hans hustru Dorte Lindenov 1597, med huvudlänga i öster, ett hörntorn med spira och flygel i söder. Små fönster och skyttegluggar liksom den omgivande breda vallgraven visar att försvarsaspekten spelade viss roll vid bygget. På 1640-talet tillfogades en länga i norr. Åren 1842-44 gjordes en genomgripande restaurering av slottsbyggnaderna under C. G. Brunius ledning. Samtliga längor erhöll då rundbågfris och större fönster togs upp. Huvudlängan erhöll en mittrisalit i gotisk stil och tornet försågs med krenelering.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förtecknin...

Läs mer i eget fönster

År 1597 - 1597 Nybyggnad
Den nuvarande slottsanläggningen av tegel uppfördes av Frederik Lange och hans hustru Dorte Lindenov 1597, med huvudlänga i öster, ett hörntorn med spira och flygel i söder.
År 1640 - 1649 Ändring - tillbyggnad
På 1640-talet tillfogades en länga i norr.
År 1842 - 1844 Ändring - restaurering
Åren 1842-44 gjordes en genomgripande restaurering av slottsbyggnaderna under C. G. Brunius ledning.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)