Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YSTAD GAMLA STADEN 2:3 - husnr 3, GAMLA RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA RÅDHUSET (inakt.)

1400 - 1599

1572 - 1573

Skåne
Ystad
Skåne
Ystad
Ystads församling
Lunds stift
Stortorget 17, Stortorget 18

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är en vitputsad tvåvåningsbyggnad med valmat sadeltak täckt med svart, glaserat tegel. Sockeln är slätputsad och gråmålad. Formspråket är nyklassicistiskt med rusticerad bottenvåning och parställda pilastrar som markerar sidopartierna. Den centralt placerade portalen inramar en tung pardörr.

Interiören uppvisar ett varierande utseende som tycks härröra från renoveringar vid olika tillfällen under 1900-talet. Väggmålningar i trapphuset, föreställande bilder från staden, kan vara tillkomna på 1930-talet liksom förmodligen ytskikten i Knutsalen. Kakelugnarn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Det nuvarande rådhuset, en putsad tvåvåningsbyggnad under valmat tak, uppfördes 1938-40 efter ritningar av Anders Påhlqvist. I samband med en restaurering 1922 upptäcktes en kryssvälvd källare från det äldre senmedeltida rådhuset, vilket ödelades av svenskarna 1569. Vid den senaste restaureringen 1971-72 återgavs källaren sin ursprungliga funktion som utskänkningslokal.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

År 1400 - 1599 Nybyggnad
I samband med en restaurering 1922 upptäcktes en kryssvälvd källare från det äldre senmedeltida rådhuset, vilket ödelades av svenskarna 1569.
År 1569 - 1569 Rivning - delvis riven
I samband med en restaurering 1922 upptäcktes en kryssvälvd källare från det äldre senmedeltida rådhuset, vilket ödelades av svenskarna 1569.
År 1572 - 1573 Nybyggnad
År 1922 - 1922 Ändring - restaurering
I samband med en restaurering 1922 upptäcktes en kryssvälvd källare från det äldre senmedeltida rådhuset, vilket ödelades av svenskarna 1569.
År 1938 - 1940 Ändring - påbyggnad
Det nuvarande rådhuset, en putsad tvåvåningsbyggnad under valmat tak, uppfördes 1938-40 efter ritningar av Anders Påhlqvist.
År 1971 - 1972 Ändring - restaurering
Vid den senaste restaureringen 1971-72 återgavs källaren sin ursprungliga funktion som utskänkningslokal.