Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE STRÖMSBRO 34:2 - husnr 1, KRONOBRÄNNERIETS MAGASIN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRONOBRÄNNERIETS MAGASIN (akt.)

1784 - 1784

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Heliga Trefaldighets församling
Uppsala stift
Hillevägen 4

Hantverk och manufaktur - Magasin

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den stora lager- och magasinsbyggnaden uppfördes 1784 efter ritningar och under ledning av stadsbyggmästaren Raphael Pousette och stadsmurmästare Daniel Lundqvist, som tidigare hade svarat för uppförandet av brännerihuset och andra byggnader inom bruket. Huset är byggt av sten i tre våningar samt putsat. Det brutna, tegeltäckta taket har valmade gavelrösten. Den höga bottenvåningen inrymmer en välvd källare, använd som lager för brännvinstunnor. I de båda övre våningarna magasinerades spannmål.
Byggnadsminnen 1961-1978 Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, ...

Läs mer i eget fönster

År 1784 - 1784 Nybyggnad

Raphael Pousette (Byggmästare)