Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ULRICEHAMN VIST 10:36 - husnr 1, VISTS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VISTS KYRKA (akt.)
2004-11-22
Exteriörbeskrivning
VISTS KYRKA - Den nyromanska kyrkan från 1892 består av ett långhus med smalare rakt kor i öster, sakristia norr om detta och torn i väster. På tornets nordsida är ett halvrunt trapphus. I kyrkans norra murar ingår medeltida murverk.
FASAD - Kyrkan vilar på en svagt utkragande sockel av tuktad granit. Fasaden är spritputsad och vitkalkad. Kring fönstren finns slätputsade omfattningar med kvaderritsning. Västporten sitter i en utkragande omfattning med vimperg och kvaderritsning på slätputs. Den rundbågiga smygen har tre språng och omges av pilastrar. I det slätputsade tympanon är "I N R I" målat med svart färg omkring en armatur av bly och frostat glas, härrörande från 1940. Vimpergen är avtäckt med svart plåt. Klockvåningen har i varje sida kopplade rundbågsöppningar med halvkolonner emellan sig, vilka bär pyramidkapitäl. Kring krönet finns en slätputsad omfattning med kvaderritsning. I öppningarna sitter sentida jalusier av plåt.
FÖNSTER - Fönstren har ursprungliga enkla lufter med bågar och spröjs av grått trä. Glasrutorna är överlag handblåsta. Smygarna följer fönstrens form och har sluttande solbänkar med fönsterbleck av svart plåt. Långhusfönstren är rundbågiga med öppningsbara lufter som har hörnbeslag och fyra rutor var. Korfönstret i söder är av samma slag, fast något mindre. I korgaveln sitter ett litet rundfönster från 1940 med tresprångig smyg och slätputsad kvadratisk omfattning. Sakristian har åt norr ett rundbågsfönster med öppningsbar luft och två rutor. Tornets bottenvåning har åt söder ett rundbågsfönster med öppningsbar luft och tre rutor. Våning två har över västportalen ett rundfönster med tolv rutor. Våning tre har i varje sida ett litet rektangulärt fönster med två rutor och utan omfattning. Trapphuset har två rundbågsfönster med tre rutor var, vilka följer trapploppet.
PORT - Västporten utgörs av en ursprunglig rak pardörr, klädd med kopparplåt och försedd med dörringar 1940. Låset är utanpåliggande. Framför porten är en granittrappa. Omfattningen beskrivs under fasad. Sakristiporten är rundbågig och klädd med kopparplåt. Framför denna finns en granittrappa.
TAK - Långhus och kor bär båda branta sadeltak. Sakristians tak är valmat och har en liten plåtklädd skorsten. Torntaket är fyrkantigt och svagt spetsigt med ett kors på kula i toppen, klätt med kopparplåt. Taktäckningen på nämnda takfall är skiffer. Trapphusets tak är rundat och valmat samt täcks av svart plåt. Alla takfötter har karnisprofil och bär vit slätputs. De följer takfallen även på gavlarna. Alla takfall har hängrännor och stuprör av svart plåt.