Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅSTORP KVIDINGE 170:1 - husnr 1, VÄSTRA SÖNNARLÖVS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Västra Sönnarslövs kapell (akt.), Västra Sönnarlövs kapell (akt.)
2016-05
Exteriörbeskrivning
Kapellet består av ett långhus och en femsidig lägre absid. Murarna är vitputsade med trappstegsgavlar, fönsteröppningarna är spetsbågiga och taket är belagt med rött tegel.
Byggnaden är orienterad med ingång i öster och absid i väster, alltså omvänd traditionell riktning.
Murarna är uppförda av tegel som är spritputsat och vitkalkat. Listverk, blinderingar och fönsteröppningar är slätputsade. Sockeln är klädd med natursten. Längs taket går en gesims av tre utkragande skift. Båda gavlarna är trappstegsgavlar med nio tinnar. Dessa är avtäckta med vit plåt och gavelsidan mot taket är också inklädd med vitplåt. Ursprungligen var tinnarna täckta med tegelpannor. På gavlarna finns blinderingar i form av två rundbländen och tre spetsbågiga nischer.
Fönsteröppningarna är spetsbågiga. Fönstren är brunmålade träbågar, indelade i fyra småspröjsade lufter med tonat antikglas. Fönsterblecken är av koppar. Långhuset har tre fönster på vardera långsidan och absiden har tre mindre fönster. Mellan fönstren på varje långsida finns två kontreforter avtäckta med rött tegel.
Kyrkan har en ingång i väster som sitter i en spetsbågig nisch. Ovan dörren i tympanon finns ett blinderat kors i muren. Dörren är en raktäckt pardörr av brädor som på utsidan är klädd med snedställd panel och på insidan med en slät skiva. Dörren har modernt handtag och lås av oxiderad mässing. Gångjärnen är svarta smidda bockhornsgångjärn. En granittrappa med två steg leder till ingången. Handledare av svart smide sitter på muren på ömse sidor om ingången.

Sadeltaket över långhuset är täckt av röda tegelpannor. Den femsidiga absiden är täckt med falsad röd plåt. Takavvattningen är av rödmålad plåt, utom på absiden som har en hängränna av zink.