Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HELLVI KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hellvi kyrka (akt.), HELLVI KYRKA (akt.)
2007-01
Exteriörbeskrivning
Hellvi kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalksten. Fasaderna är putsade med kalkbruk och vitkalkade. I långhuset är tre dragstag av stål inlagda i nord-sydig riktning. Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. Medeltida kalkmålningar saknas.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig, gotländsk modell, åttkantig med stomme av bilat virke och klädd med snedkantade, tjärade bräder (s.k. tornpanel). Höjden till flöjeln är ca 37 m. Kyrkklockan hänger i tornhuven.
Yttertaken i övrigt är täckta med enkupigt lertegel.

Fasader
Fasaderna är som nämnts putsade och vitkalkade. Med undantag för sakristians norra och västra fasader, som har putsad sockel, är hela kyrkan försedd med socklar av huggen kalksten.

Fönster
Fönstren har i kyrkorummet pröjsade träbågar, insatta direkt i kalkstensomfattningarna, i sakristian i sedvanliga träkarmar.

Portaler
Portalerna (2 st) är huggna av kalksten. Långhusportalen – kyrkans huvudingång – är tresprångig och korportalen tvåsprångig. Portalernas portblad är klädda med stående, pärlspåntade bräder. Alla snickerier är brunmålade.