Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, GULDRUPE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Guldrupe kyrka (akt.), GULDRUPE KYRKA (akt.)
2005-01
Exteriörbeskrivning
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av torn, kor med sakristia och långhus.

Väggarna är uppmurade av kalksten.

Tornhuven är av den äldre, romanska typen i form av en fyrsidig pyramid, klädd med snedkantade, bräder s.k. tornpanel. Höjden till flöjeln är ca 29 m.

Yttertaken över långhuset, koret och sakristian är täckta med tjärade träspån.

Fasaderna utgörs på alla byggnadsdelar av det fogade, oputsade kalkstensmurverket.
Kor, långhus och kor har enkla, skråkantade kalkstenssocklar, medan sakristian saknar sockel.
Fönstren i långhuset är rundbågiga med släthuggna omfattningar. De är försedda med poster och masverk av kalksten.

Tornets ljudgluggar har omfattningar, kolonnetter och solbänkar av kalksten.

Portalerna är huggna av kalksten. Torn- och långhusportalerna – den senare kyrkans huvudingång – är rundbågiga medan korportalen är spetsbågig. Portbladen i portalerna är utvändigt klädda med tjärad panel.