Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 - husnr 1, BJÖRKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Björke kyrka (akt.), BJÖRKE KYRKA (akt.)
2009-01
Exteriörbeskrivning
Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett långhus, kor och sakristia.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av kalksten i skalmursteknik.

Takryttare och yttertak
Takryttaren är åttkantig och klädd med snedsågad panel. Höjden till flöjeln är ca 29 m.
Stommen är tillverkad av främst sågade virken. Spiran kröns av en vindflöjel. Kyrkklockan hänger i takryttaren. Vattendäcket under klockan består av ett trädäck, klätt med asfaltpapp med fall åt norr med vattenkastare av trä klädd med plåt.

Fasader
Fasaderna är spritputsade med kalkbruk och vitkalkade. Mittpartiet på långhusets västra fasad är något utstickande och skyddas av ett droppbleck av plåt.

Fönster och andra muröppningar
Fönstren med omfattningar av huggen kalksten, blyinfattade enkla glas, delvis färgade, infästa i kalkstensomfattningarna med undantag för ett fönster i koret som har en båge av trä.

Portaler
Portalerna (3 st.) med omfattningar av huggen kalksten. Norra långhusportalen och korportalen rundbågiga, den sistnämnda ensprångig med skulpterade baser och kapitäl. Södra långhusportalen är spetsbågig med konturerat tympanonfält.