Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NORSJÖ NORSJÖ 8:88 - husnr 1, NORSJÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Norsjö kyrka (akt.), NORSJÖ KYRKA (akt.)
2010-05
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är uppförd 1916-17 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg, Stockholm, i en nationalromantisk stil. Byggmästare var K. Markgren och R. Hedström, Skellefteå. Arkitektens ritningar från 1913 följdes i stort, men en ny ritning till klockbärande takspira upprättades 1916 (fristående klockstapel slopades) samt till målade glasfönster 1917. Kyrkan är byggd i trä, regelverkskonstruktion på huggen stengrund, och täckt med ett brant och svagt brutet sadeltak. Grundplanen med ett nästan kvadratiskt långhus, och något lägre breda tvärskepp/frontespiser ger byggnaden karaktär av centralkyrka.

Till kyrkorummet ansluter ett kor, flankerat av en tresidig sakristia och korkammare. I sydost finns en vidbyggd hall eller öppen svale, som utgör huvudentré med pardörr klädd med fiskbensmönstrad blågrå panel och två mindre sidodörrar med snedställd panel. Ovan entrén finns en målning föreställande en trappa med urna, svepning och kors. Två rödmålade sittbänkar är placerade längs förhallens väggar. Sidoingångar finns på kyrkans långsidor och stentrappor med dörrar direkt in till kyrkans sakristia och korkammare. Fasaden är klädd med liggande rödmålad panel på förvandring. Mot nordväst och sydväst fortsätter takfallen till marken i form av fyra kraftiga triangelformade strävor per långhussida. Vindskivorna är profilerade och avslutas vid takfoten av underliggande sniderier. Kyrkans korsarmar är utvändigt markerade med höga frontespisar i takfallen. Ett stort fönster finns också över entré-gaveln. Fönsterbågarna är rödmålade, spröjsade och kopplade tre och tre och liksom på gravkapellet finns liggande fönster högt placerade under takfoten. Över koret, förhallen och långsidornas småentréer ligger sadeltak medan sakristian och korkammaren har tredelade valmade takkonstruktioner. Det enkupigt tegeltäckta taket bär på nocken ett klocktorn med spånklädd lökkupol och spira med flöjel samt en tronande förgylld tupp. Klocktornet har en åttakantig ljudvåning med lika många små rektangulära öppningar. En hög murad skorsten av tegel är placerad mellan sakristian och koret. Den har liksom varje nock krönande smiden som förhöjer effekten av det omfångsrika taket.

Kyrkans yttre har knappt förändrats sedan byggnadstiden bortsett från underhålls-åtgärder. Vid restaureringen 1962−1963, efter förslag av Åke Lundberg och Bengt Lidström, tillkom dock på den nordöstra sidan en entré till korkammaren eftersom funktionen ändrades till sakristia. Källarentrén bakom koret sänktes också och en ny bredare dörr samt en snedställd trappa tillkom. År 1976 handikappanpassades entrén genom att trappsteg togs bort och marken fylldes upp.