Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1, ÅLANDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Ålands kyrka (akt.), ÅLANDS KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Ålands kyrka har ett enkelt, anspråkslöst yttre och inre. Det är en salkyrka med murar av gråsten och gavelrösten av tegel. Fasaderna är putsade. Kyrkan är byggd under folkungatiden, 1250-1350. Mot söder ligger ett vapenhus och norr om koret en sakristia som också har putsade fasader. Även om kyrkan är medeltida fick den sitt nuvarande utseende genom de ombyggnader som genomfördes på 1700- och 1800-talen. Kyrkan har en dålig grundläggning på lera. Problemen med sprickbildningar i murarna är sekelgamla och har pågått in i vår tid. På 1770-talet hade förfallet gått så långt att en del av östra valvet rasade in. 1776 revs valven, kyrkans murar höjdes och ett nytt tak med flackare fall byggdes.

Kyrkan är försedd med stora stickbågiga fönsteröppningar med spröjsade rödbruna fönsterbågar. Långhus och vapenhus har sadeltak, sakristian har ett pulpettak. Samtliga takfall är täckta med falsad skivplåt målad i svart. Entrén i vapenhuset har en dörr i nygotisk stil från 1906 års restaurering.