Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNNE SUNNE KLOCKARGÅRD 18:1 - husnr 1, SUNNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNE KYRKA (akt.)
2004-09-29
Exteriörbeskrivning
Kyrkan, efter ritning av arkitekt Adrian Crispin Peterson, har ett katedralliknande utseende med alla detaljer utformade i nygotikens formspråk. Kyrkan har stor korsformad plan med resligt västtorn. Entré sker från huvudport i väster, via korsarmarna i norr och söder samt via sakristian, vidbyggd koret i norr. Koret har tresidigt avslut. Tornet i väster flankeras av två lägre runda trapphus. Korsarmarna har trappstegsgavlar. Strävpelare eller kontreforer finns vid hörnen, utmed långsidorna och vid koret. Sidoskeppens höga hörn markeras av fyrsidiga pelare krönta av kors. Fasaderna är brädputsade, avfärgade svagt gula, med vitmålade blinderingar runt fönster och dörrar.
Tornet är kvadratiskt med en övre rikt dekorerad trappstegsgavel försedd del med ljudluckor och urtavlor i alla väderstrecken. Tornet avslutas med en smäcker åttkantig kopparklädd tornspira och kröns av ett järnsmitt solkors. Kyrkans kopparklädda sadeltak är korsform. Även sakristians tak, liksom trapptornen och krönet på flera av fasadernas detaljer är täckta med kopparplåt.
Kyrkans huvudingång är i väster genom tornets bottenvåning. En trappa leder till en djup spetsbågig portal med rektangulära kopparklädda dubbeldörrar. Sidotornen ha varsin dubbeldörr i liknande utförande. Vid den norra sidodörren finns en handikappramp av granit. Stora sidoingångar finns också i korsarmsgavlarna, genom ett utskjutande vindfångsparti, med kopparklädda dubbeldörrar inom spetsbågiga omfattningar. Kyrkans fönster är spetsbågiga med fönsterbågar målade ljust grågröna. I korets fönster finns glasmålningar.