Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALUN SVARTNÄS BRUK 1:2 - husnr 1, SVARTNÄS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVARTNÄS KYRKA (akt.)
2006-05-31
Exteriörbeskrivning
Kyrkobyggnaden omfattar ett långhus under plåttäckt sadeltak, med femsidigt kor i öster, västtorn och sakristia. Västtornet kröns av en konisk spira, klädd med horisontellt lagda plåtar. Grunden är av sprängd gråsten, fogad och försedd med gjutjärnsventiler. De timrade ytterväggarna har fasader av liggande, vitmålad panel, samt hörnlisener av stående bräder. Panelbrädernas ålder varierar - på långhusets och tornets södra sidor sitter äldre bräder fästa med smidd spik. I de rundbågiga fönsteröppningarna sitter fönsterbågar med spröjsverk i gotisk form, som vitmålats. Till ingången i väster leder en trappa med uppgång från norr och söder, överst täckt av en stor järnhäll. Ingångsdörren är en pardörr klädd med profilerad panel, som målats med grå linoljefärg.

Vapenhuset har ett plant tak klätt med en gammal, handhyvlad panel, uppsatt med smidd spik. I golvet ligger breda, kilsågade bräder som lackats. Norrväggen är klädd med stående, hyvlad och blålaserad panel. På södra sidan finns nygjorda inbyggnader för städskrubb och WC, inklädda med liggande, maskinhyvlad panel som laserats i grå nyans.