Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SALA KILA PRÄSTGÅRD 1:26 - husnr 1, KILA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KILA KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är anlagd i öst-västlig riktning på kanten av en ås, med vidsträckt utsikt mot omgivande slättbygd. Byggnaden omfattar ett långhus med brutet, koppartäckt tak och västtorn med en liten, sluten lanternin. Sakristia finns inrymd i långhusets östra, polygonformiga avslutning.

Fasaderna är putsade med en slätputs, slagen 1969, avfärgad i ljust tegelröd nyans, mörkare röd på den relativt höga sockeln. Utmed tornets takfot löper en profilerad vit kransgesims som fortsätter runt tornet. Fönsteröppningarna är rundbågiga, försedda med gråmålade fönsterbågar som indelats med mitt- och tvärposter. Fönsterbeslagen är handsmidda. Mitt på södra sidan finns en portal med kraftig omfattning i barockstil, ett runt överljusfönster och kopparklädda pardörrar. Huvudingång är tornets rundvälvda västportal, med pardörrar som sedan 1936 är kopparklädda.