Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSBERG SVENNEVADSBY 18:1 - husnr 1, SVENNEVADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVENNEVADS KYRKA (akt.)
2007-09-04
Exteriörbeskrivning
Svennevads kyrka har rektangulärt långhus med rundat fullbrett korparti i öster, smalare, indraget torn i väster, sakristia samt tillbyggda ekonomiutrymmen och dyligt i norr.

TAK – Långhuset har ett mansardtak med valmad spets klätt med skiffer. På östra nockspetsen finns ett förgyllt kors. Långhusets takfall är försedda med häng- och stuprännor av målad plåt. Sakristian och tillbyggnaden på norra sidan har valmade sadeltak belagda med målad plåt. Tornets kopparklädda huv är försedd med urtavlor i samtliga väderstreck och kröns av ett förgyllt kulkors med hane.

FASAD – Kyrkans fasader är spritputsade med slätputsade listverk och pilastrar och rusticerade omfattningar. Även sockeln är spritputsad och avfärgad i samma vita kulör som kyrkan i övrigt. På varje långsida finns två slätputsade pilastrar. Längs takfoten på både långhus och torn finns en kraftigt profilerad gesims. Långhusets takgesims fortsätter och övergår till en gördelgesims på den västra fasaden. Fönsternischerna är slätputsade med smal omfattning. Västra och södra portalen har tresprångiga slätputsade stickbågiga nischer med rusticerade portalomfattningar. Ovanför den västra portalen är en kalkstensplatta med förgylld inskription placerad.

FÖNSTER – Långhuset har fyra stora rundbågiga fönsternischer på södra sidan och tre likadana på norra sidan. Ovanför södra respektive f d norra porten finns två mindre rundbågiga fönsternischer. I korets rundade östvägg finns ytterligare två stora rundbågiga fönsternischer samt en centrerad rund fönsternisch. Runda fönsternischer finns även i södra respektive norra muren till de flankerande utrymmena till tornet, samt i tornets andra våningen på tornets västfasad. Sakristian har ett likadant men mindre rundbågigt fönster i norra muren.
Fönsternischerna är slätputsade med en smal omfattning och i nederkant försedda med solbänkar. Bågarna är av gjutjärn och tillverkade vid Brevens bruk. De delas upp med en kraftigare mittspröjs och två likadana tvärspröjs, varje mindre del är sedan uppdelad med tunnare spröjs. I översta delen bildas spetsbågar med en infattad blomma i färgat glas; rött, gult och blått. I tornets klockvåning finns i samtliga fyra väderstreck rundbågiga ljudöppningar med träluckor.

DÖRRAR – Kyrkan har portar i väster och söder, varav den västra är huvudentré. De har tresprångiga slätputsade nischer med rusticerade omfattningar. I väster är porten en inåtgående pardörr av trä med kopparplåt på utsidan. Södra portalen har en utåtgående pardörr i trä med rektangulära och spetsbågiga fyllningar, den nedersta med flätmönster. Porten har nu en gammelrosa kulör.