Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYKÖPING ÅLBERGA GÅRD 3:4 - husnr 1, KILA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KILA KYRKA (akt.)
2010-05-05
Exteriörbeskrivning
ÖVERSIKT – Kila kyrka har rektangulär planform förutom det avrundade hörnet i nordväst samt marginellt utskjutande torn med kluven överdel i öster.

FASADER – Kila kyrka har en putsad, gråmålad sockel. Fasaderna är uppförda av tegel, slammade och avfärgade vita. På fasaderna finns bland annat på tornets övre del blinderingar som är slammade lika fasaderna i övrigt. På kyrkans södra fasad finns en kopparavtäckt strävpelare.

FÖNSTER – Kyrkans fönster är asymmetriskt placerade och har varierande kvadratisk och rektangulär form, även runda fönster förekommer. Karmar och bågar är av trä och blåmålade. Fönsterblecken är utförda i kopparplåt. På den södra fasaden är ett fönsterband av glasbetong infogat i murverket nära murkrönet. I västra muren finns ett högt placerat fönster med masverk av cement.

PORTALER OCH INGÅNGAR – Kyrkans huvudentré är placerad i den västra fasaden. Dörromfattningen är utförd av grå natursten. Karmen är av lackerat trä. Porten är en kopparklädd pardörr med dörrtrycken i form av stiliserade lejon. Portens lås och nyckel är bevarad från den gamla kyrkan.

Personalingången är placerad i den östra fasaden. Det gjutna vilplanet framför ingången omges av ett svartmålat järnräcke. Porten är kopparklädd och karmen är utförd av blåmålat trä.

TAKLAG OCH YTTERTAK – Kila kyrka har ett svagt sluttande pulpettak. Taket har skivtäckning av kopparplåt som dragits ned över takfoten. Den norra fasaden har hängrännor och stuprör av kopparplåt. Mellan de två tornen står ett högt, förgyllt kors.

Över entrén i väster finns ett gjutet skärmtak med skivtäckning av kopparplåt. Skärmtaket har hängrännor av omålad, galvaniserad plåt.