Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GULLSPÅNG NORRA BACKA 1:43 - husnr 1, SÖDRA RÅDA NYA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA RÅDA NYA KYRKA (akt.)
2005-06-01
Exteriörbeskrivning
SÖDRA RÅDA KYRKA - Södra Råda kyrka har rektangulärt långhus - kor, lägre, polygonal sakristia i öster och smalare torn i väster.
FASAD - Den murade kyrkan är spritputsad och vitmålad med slätputsade omfattningar och hörnlisener. Den höga, spritputsade sockeln är gråmålad. Västporten omges av en ca en dm utbyggd, spetsvinklad portal med smalt tak och profilerad taklist. I dess gavelröste är målat "1859" i svart. I tornets västra gavelröste är ett inpressat grekiskt kors. Utmed långsidorna samt delvis utmed gavlarna (ca en meter vid varje sida) löper en gråmålad, profilerad trätaklist. Under denna finns en vitputsad tegellist med löpande hundbård i relief.
PORT - Huvudingången i väster utgörs av en vitmålad, rektangulär pardörr med tre speglar i varje dörrblad. Dörren, troligen från 1927, och ett ovanfönster är placerade i en rundbågig, slätputsad nisch. Porten omges av en utbyggd portal - se nedan. Framför porten ligger en hög trappa med skulpterade gavlar av kalksten samt i söder en handledare. Södra och norra portarna har samma utformning. Framför ligger två trappsteg samt tröskel av kalksten. Sakristian har mot öster en äldre, gråmålad rektangulär port med fiskbensmönstrad fyllning, placerad i en segmentbågig nisch.
FÖNSTER - Långhusfasaden har 6 fönster, 3 på varje sida om sydporten. Glaset är troligen ursprungligt. Fönstren har korspost och varje luft indelas i fyra rutor. Överst är fönstret spröjsat i tre närmast spetsbågiga smårutor. Två något mindre, men i övrigt lika fönster finns i sakristian. I vapenhusets första våning finns i norr och i söder ett smalt, gråmålat rundbågigt fönster med 2x4 kvadratiska rutor och slätputsade omfattningar. I tornets andra våning finns i norr och söder likadana men mindre fönster. I långhusets östra gavelröste är ett trekantigt, spröjsat fönster. Tornets ljudgluggar, två på varje sida, har grå jalusiluckor samt slätputsade gemensamma omfattningar och solbänkar av kalksten. I omfattningens överstycke finns reliefdekor i form av två trianglar på vardera sidan av en cirkel. Över västporten, i samma nisch, är ett lunettfönster.
TAK - Långhusets sadeltak är skiffertäckt. Tornet har sadeltak med takfall som vetter mot norr och söder. Torntaket är belagt med kopparplåt i storplåtsformat, krönt av ett kopparkors. Sakristian täcks av ett pyramidtak med skiffer. Det smala sadeltaket över västportalen är belagt med kopparplåt och kröns av ett kopparkors.