Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HABO PRÄSTEBOLET 1:9 - husnr 9003

 Byggnad - Beskrivning

2004-08-17
Exteriörbeskrivning
KLOCKSTAPEL - Klockstapeln vilar på en kallmur av gråsten. Den består av tre åttasidiga hjärtstolpar klädda med rödfärgade spån. Dessa har åtta strävor klädda med tjärad fjällpanel på sidorna och tjärade spån ovansidorna. Baspartiet mellan strävor och stolpar är klätt med delvis kontursågade rödfärgade spån och täcks av små sadeltak med tjärade spån av samma slag. På östsidan är mellan två av strävorna ett inbyggt förråd för katafalk. Detta täcks av ett flackt sadeltak med svartmålad plåt och har en rödfärgad bräddörr. Mellan den södra och mellersta hjärtstolpen är ett till planen kvadratiskt trapphus med ingång i väster. Den ursprungliga porten är rak och klädd med tjärad rombisk panel. Fodret är vitmålat. Fasaden är klädd med en rödfärgad locklistpanel, sannolikt från 1830. Trappan är en sannolikt ursprunglig spiraltrappa av obehandlat trä. Längs hela trapploppet är runda ljusgluggar med sannolikt ursprungliga skjutluckor. Klockvåningen har kvadratisk plan och två rundbågade gluggar i varje sida. I dessa sitter raka parluckor av tjärade brädor. Under dem är halva vitmålade balusterdockor. De vitmålade fodren knyts av en gesims samman med de likaså vitmålade hörnfodren. I övrigt är kammaren klädd med stående rödfärgad brädpanel. Nedtill är en sluttande utkragning, klädd med tjärad lockpanel. Stapeln bär en karnisformad huv med åttasidig lanternin, klädd med vitmålad panel. I varje sida av denna är en liten rundbågad glugg med tjärade brädluckor. Lanterninen bär en spetsig spira med svängd profil nedtill. I toppen av denna är en förgylld kula och en tupp av koppar. Takfallen täcks av tjärade spån. I klockvåningen hänger tre klockor. Storklockan göts 1756 av Elias Fries Thoresson i Jönköping. Mellanklockan omgöts 1877 och dessförinnan 1757 av samme mästare som ovan. Lillklockan göts 1760 av samme man.