Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA STENUM 6:1 - husnr 1, STENUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STENUMS KYRKA (akt.)
2004-07-13
Exteriörbeskrivning
STENUMS KYRKA - Kyrkan består av rektangulärt i öster tresidigt avslutat långhus - kor och ett smalare torn i väster. Tornet är försett med en fyrsidig lanternin med avfasade hörn.
FASAD - Kyrkan är uppförd av granit, spritputsad och vitmålad med slätputsade hörnlisener, fönster- och dörromfattningar. Över västporten är en oputsad stenplatta med inskriptioner "Till Guds ära 1867". Lanterninens fasad täcks av kopparplåt. I varje väderstreck har lanterninen överst en fronton. Under takåsen på såväl långhus som torn och lanternin sitter en vit, profilerad taklist. Kyrkan har en hög, smal sockel av huggna granitblock.
PORT - Huvudingången är belägen i tornets västfasad. Den utgörs av en rektangulär, kopparplåtsbeslagen pardörr, placerad i en rundbågig nisch med slätputsad omfattning. Över dörren är en rektangulär träplatta och häröver ett halvrunt ljusinsläpp - se nedan. Framför porten finns en granittrappa med tre steg och handledare av järn på båda sidor. I söder är en likadan port. Framför denna är en kalkstenstrappa med fyra steg.
FÖNSTER - Samtliga fönster och luckor inramas av slätputsade omfattningar och är försedda med solbänkar av lutande kalkstenar. Långhuset har ipå varje långsida fyra större, rundbågiga fönster och i koret finns ett likadant i sydöst respektive nordöst. Nedre delen av de vitmålade fönstren indelas genom korspost i fyra lufter med fyra rutor i varje. Den övre, rundade delen är lunettspröjsad. Tornet har i syd- och nordfasaden ett smalt, rundbågigt fönster på första våningen och ett på andra våningen. De vita fönstren är nederst indelade i 2x4 kvadratiska rutor genom träspröjs och överst i tre stycken närmast triangulära rutor. Över varje port är ett vitmålat lunettfönster, placerat i samma nisch som dörren. Tornet har på varje sida två tätt placerade, rundbågiga gluggar med grå jalusiluckor och gemensam solbänk av kalksten under. Lanterninen har på varje sida ett rundbågigt fönster, spröjsat i mindre rutor.
TAK - Långhuset täcks av ett sadeltak med plåt. Taket är valmat över koret - sakristian. Tornet har en flack huv, medan lanterninen har ett tornttak, krönt av en förgylld kula med förgyllt kors. Både torn- och lanternintak är av kopparplåt. Stuprör och hängrännor är av kopparplåt.