Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UDDEVALLA SKREDSVIKS KYRKA 3:2 - husnr 1, SKREDSVIKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKREDSVIKS KYRKA (akt.)
2003-04-16
Exteriörbeskrivning
SKREDSVIKS KYRKA - består av långhus och ett smalare halvrunt kor i öster, tillbyggd sakristia i norr, och ett torn av sten i väster. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med en svagt utskjutande grå sockel. Fönster och dörromfattningar slätputsade, och målade i ljusgrått. Ankarslutar dekorativt markerade i putsen med svart färg. TAKET på långhuset är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en dekorativ profilerad taklist med tandsnitt, som fortsätter över gavlarna och runt korutbyggnaden i öster. Målad i ljust beige.

TORNET är av sten med murar som kyrkan i övrigt. Tornet försett med två rundbågiga ljudöppningar i alla väderstreck, luckor av trä. Dessa liksom portar och fönstersnickerier målade med en rödbrun färg. Över tornet ett koppartäckt sadeltak krönt av ett förgyllt kors på en profilerad sockel.

Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i väster genom tornet. En rektangulär stentrappa i fem steg och med järnräcken i muren leder till en portal med en svagt utskjutande omfattning krönt av en gavel med ett förgyllt kors. Rektangulära dörrar av trä, rödmålade och med ett halvrunt överljusfönster ovanför. Portarna från senare tid. Motsvarande utformning på ingången i norr. Tidigare fanns också en ingång åt söder, den är nu ändrad till ett fönster. Ovanför västporten sitter en texttavla med årtal för kyrkans byggande. FÖNSTREN ÄR höga rundbågiga, med korspost och småspröjsade, målade i rött. Solbänkar i koppar. I långhusets västgavel sitter två runda fönster som ger ljus till läktaren.