Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TANUM GREBBESTAD 2:317 - husnr 1, GREBBESTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GREBBESTADS KYRKA (akt.)
2003-01-13
Exteriörbeskrivning
GREBBESTADS KYRKA är belägen i nord sydlig riktning, består av långhus, smalare femsidigt kor i söder, och ett torn av sten i norr. Kyrkan är uppförd i utpräglad nygotisk stil och har kontreforer mellan långhusfönstren och i hörnen av såväl långhus som torn, vapenhus och kor.
FASADERNA är murade i tuktad rödbrun granit, med smala fogar emellan. Knähög sockel i samma material. Släthuggna partier kring fönster, hörn etc, och mer råhuggna ytor där emellan. Fasaderna avslutas uppåt av en smal murad list under takskägget, kopparklädd vid koret. Avtäckningar på kontreforer, solbänkar och flera av fasadernas lister är av kopparplåt. Långhuset har sadeltak, medan taket är avvalmat och lägre över koret, allt täckt med kopparplåt.
Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i norr genom tornet. En trappa i tre steg av ljusgrå granit leder upp till en rektangulär kopparklädd dubbelport, under en spetsbågigt avslutad omfattning En figurframställning i hög putsad eller gjuten relief finns i omfattningens överdel, föreställande en sittande Kristus omgiven av barn och änglar. Reliefen är avfärgad i ljusbrunt.
Ingångar finns också mitt på båda långsidorna i öster och väster genom utskjutande Vapenhus med spetsiga gavlar. Stentrappor mellan strävpelare leder upp till kopparklädda dubbeldörrar, inom höga spetsbågigt avslutade omfattningar med spetsbågiga fönster i överdelen. Mellan dörr och fönster sitter en inskription "Pater Noster" i förhöjd gjuten relief, avfärgad i ljusbrunt. Uppe i vapenhusens gavelpartier finns rundfönster med murade rosettspröjsar, försedda med ofärgade glas.
Ingång till sakristian i söder genom en rektangulär kopparklädd enkeldörr inom en spetsbågig omfattning med hög figurrelief i överdelen, föreställande ett vilande guds lamm, målad i ljusbrunt.
FÖNSTREN i långhuset och tornet är spetsbågigt avslutade. Fasta järnbågar med spröjsverk av järn, försett med tonade glas. Koret har högt sittande rundfönster.
TORNET är av sten med murar som kyrkan i övrigt. Dekorativ stenfris avslutar baskroppens överkant. Svagt indragen överdel med parställda spetsbågigt avslutade ljudöppningar och med rektangulära kopparklädda träluckor. Ovanför ljudluckorna ett glest tandsnitt. Gavlarna är spetsigt avslutade med spetsbågigt avslutade koppartäckta blindluckor. Runda urtavlor i överdelen. Rakt skrånande fyrsidig spira, krönt av järnsmitt kors i bladurna.