Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖDERKÖPING SANKT ANNA KYRKA 1:1 - husnr 2, SANKT ANNA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANKT ANNA KYRKA (akt.)
2005-06-15
Exteriörbeskrivning
Exteriör beskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning och har ett stort, rektangulärt långhus med halvrunt korutsprång i öster och torn i väster. Huvudingången är via tornet och det finns även en ingång mitt på sydsidan. På södra sidan finns en utbyggnad, den sk grevekyrkan, som ursprungligen hade en pendang på norrsidan innehållande sakristia. Byggnaden är uppförd av gråsten och tegel. Murarna är spritputsade och avfärgade i brutet vitt med slätputs i omfattningar och lister. Taklisten är profilerad och sydportalen markeras med ett rusticerat fasadparti. Sockeln är putsad och gråmålad. Långhuset täcks av ett skifferklätt sadeltak medan övriga takfall är koppartäckta. Det relativt låga tornet täcks av en svängd, kopparklädd huv krönt med ett kors och försedd med urverk åt vardera håll. Klockvåningen är försedd med rundbågiga, svarta träluckor, och de nedre våningarna har runda fönsteröppningar och lunettfönster. Långhuset har höga, rundbågiga fönsteröppningar med svarta träbågar med småspröjsat antikglas. Korets och grevekyrkans fönster är lika långhusets men med färgat antikglas i koret och mindre fönster i lillkyrkan. Solbänkarna är täckta med kopparplåt. Den stickbågiga tornportalen har ett djupt indraget dörrparti med en svart dubbeldörr med spegelindelning. Över porten finns en minnesplatta inom slätputsad ram. En granittrappa leder fram till dörren. Sydportalen markeras av pilastrar som bär upp en arkitrav varpå ett lunettfönster vilar. Dörren är en rak, mörkgrön dubbeldörr med spegelindelning. På nordsidan motsvaras sydportalen av pilastrar som flankerar det mittersta fönstret. Även lillkyrkan har en ingång med en rak, svart trädörr med spegelindelning.