Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SPISBRÖDET 4 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2005-09-09
Exteriörbeskrivning
Lamellhus i tegel från början av 1950-talet med ursprunglig karaktär. Entréerna och balkongerna är placerade mot Tobaksvägen.
SOCKEL - Spritputsad, grå.
FASAD - Rött tegel, band av stående tegel som våningsavskiljare.
ENTRÉ/DÖRRAR - Indragna entréer under balkongaxlar med ursprungliga glasade brunlaserade ekportar.
FÖNSTER - Enluftsfönter, tvåluftsfönster med sidoställd mittpost samt tvärspröjs och järnräcke utanför fönstrets nedre del. Ursprungliga vitmålade bågar i trä.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL - Parställda BALKONGER delvis indragna i fasad med utbytta fronter i brunmålat trä och överliggare av aluminiumprofil. Lokaler i bottenvåning samt garage med ursprungliga pardörrar av karosseripanel på gavel.