Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM SANDHAGEN 7 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2006-05-09
Exteriörbeskrivning
Kontors- och lagerbyggnad med lastkaj mot sydost och utskjutande entréparti mot nordväst.

SOCKEL- gråmålad betong.

FASAD- nordostfasaden uppvisar endast fyra fönster, en galvad nödutrymningstrappa och en grå ståldörr. Slitsar i fasadernas övre våningar, sydvästfasaden är vertikalt artikulerad genom alla plan.

LASTKAJ- betongkonstruktion med inbyggnader av grå trp-plåt och galvat galler. Ej ursprunglig brun jalusiport. Fribärande skärmtak med undersida av korrugerad plåt, sarg av brunmålad falsad plåt.

ENTRÉER/DÖRRAR- byggnadsdel med beige spritputs. Ej ursprungliga bruneloxerade aluminiumpartier och skärmtak med vit plåtsarg, vitmålad öppen panel på undersidan. Intill glasad pardörr och fribärande skärmtak av refflad beige betong.

FÖNSTER- ej ursprungliga bruna av aluminium: tvåluftsfönster med förskjuten tvärpost