Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM LOCKVATTNET 6 - husnr 1, SKÖNTORPSGÅRDEN

 Byggnad - Beskrivning

SKÖNTORPSGÅRDEN (akt.)
2005-02-28
Exteriörbeskrivning
Daghem från 1947-48 med fyra åttkantiga byggnadskroppar med pyramidtak och sammanbindande förbindelsegångar med faluröda lockpanelsfasader.

SOCKEL- refflad, omålad betong.

FASAD- tilläggsisolering under tegel som slammats.

ENTRÉ/DÖRRAR- på båda sidor av förbindelsegångarna. Mot norr sentida vita dörrar av formpressad board. Mot söder glasade trädörrar med vertikal spröjsning. Källardörr i den ostligaste oktagonen med vit dörr av formpressad board.

FÖNSTER- smäckra vita enluftsfönster på norra sidorna av förbindelsegångarna. Mot söder varierande former av vita ursprungliga träfönster i förbindelsegångar. I den ostligaste oktagonen mycket stort tredelat topphängt fönster som kan öppnas och släppa ut barnen i smidesstaketomgärdad "hage." I oktagoner annars ursprungliga fönsterpartier av vitmålat trä med upp till åtta lufter. Spetsbågiga fönster i takkupor.

TAKTÄCKNINGSMATERIAL- svart eternitskiffer

ÖVRIGT/BYGGNADSDEL-

TRAPPOR- Utvändiga trappor mot norr upp till vindsvåningar i de två västliga oktagonerna.