Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM LEKSTUGAN 1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-11-09
Exteriörbeskrivning
Magasinsbyggnad "Fyrkanten"

Magasinsbyggnad från 1830-talet, på 1850-talet kringbyggdes gården helt och längorna reveterades. Den kringbyggda gården med hörntorn och toureller var ursprungligen magasin med speciellt konstruerad torkanordning för spannmål.

SOCKEL- naturstensgrund (gråsten) delvis tjärad, vissa partier med puts.

FASAD- spritputsad. Del av östra längan med röd träpanel (locklistpanel).

FÖNSTER- tvåluftsfönster med spröjs, röda snickerier med arbetade omfattningar. Hörntornens fönster i övre plan med korsformad mittpost. Burspråk med småspröjsade fönster.

ENTRÉ/DÖRRAR- gården nås via portal med svart panelport. Runt gårdsplanen finns ett flertal dubbelportar som vid inventeringen 2007 stod öppna, innanför dessa spröjsade fönster och dörrar. Längan mellan hörntornen med två röda trädörrar, fasaden mot Enskede gårdsväg med röd pardörr, snedställd panel, överljus samt betongtrappa.

ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- takfönster och fem takkupor in mot gården samt burspråk med svarvade stolpar, plåt tak.

TAK- Längorna med sadeltak och enkupigt taktegel. Hörntornen med plåtklätt tälttak. Östra längan med pulpettak klätt med papp.

SKORSTENAR- i tegel