Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM JOHAN ULFSTJERNA 7 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2004-09-24
Exteriörbeskrivning
En orginellt hus från 1926, med tydlig inspiration från den italienska renässansvillan. Ursprungligen var det tre lägenheter, numera är det ett enfamiljshus. Huset är lokaliserad på den främre delen av den rektangulära tomten med väl synligt läge. En grusad gång till garaget som finns under entréglasverandan, och som sen löper runt husets västra sida till baksidans välordnade trädgårdstomt.
Enligt arkitektritningen ska entréveranda varit symetrisk med trappa på båda sidorna, men troligtvis blev det inte så då det inte finns några ombyggnadshandlingar eller synliga spår i fasaden av ändringar.
SOCKEL: hög och murad med natursten.
FASADEN- putsfasaden har även dekorativa arbeten med mosaik. Gavlarna har en mera sluten karaktär med mindre antal och storlekar på fönstrena.
ENTRÉ/ DÖRRAR- ursprunglig huvudentré mot gatan, två ursprungliga ingångar på baksidan.
FÖNSTER- urprungliga fönster av olika storlekar och karaktärer.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- ursprungligt: garage i källarn, en större takkupa mot baksidan och en mindre mot framsidan.
FÖRÄNDRAT: garagedörrarna är nyproducerade, men troligtvis liknande ursprungsdörrarna, de två skorstenarna har blivit klädda med svart plåt.