Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM INKÖPSCHEFEN 4 - husnr 1, VÄSTERORTSKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTERORTSKYRKAN (akt.)
2005-07-01
Exteriörbeskrivning
Modernistisk frikyrkobyggnad från andra hälften av 1950-talet, sammanbyggt med ett 11-vånings punkthus. I punkthusets botten- och souterrängvåning våning finns samlingssalar. Kyrkobyggnaden har en asymmetrisk form och smalnar i korpartiet och täcks av ett brant pulpettak.
SOCKEL- grå slätputs.
FASAD- Kyrkans fasadkulör i ockra brunt avvek ursprungligen från punkthusets kulör.
ENTRÉ/DÖRRAR- Kyrkans huvudentré är belägen på den västra fasaden. Markbeläggning av skiffer. Porten har bytts ut till en brunlackerad stålport. Inre vindfång med dörr av bruneloxerad aluminium. Ej ursprungligt skärmtak av trä. Väggfast bänk på fasad i entré av skifferskivor döljer ventilation som tillkommit på 1990-talet.
Entré på fasad mot öster; glasad parport och sidoljus som utvändigt är klädd med kopparplåt.
FÖNSTER- Högt sittande stort fönsterparti på fasad mot väster med 12 spröjsade lufter. Vägg mot öster genombruten av fönsterparti som består av fyra sektioner medspröjsade treluftsfönster. Samtliga fönsterpartier i kyrkan av teak som utvändigt är klädda med kopparplåt. Invändigt vertikalt ribbverka av teak. Takfönster i kyrkans korparti ger överljus på altaret.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL- Stuprör och hängrännor av koppar.
Genombrutna kors av gjutjärn på gavelspetsarna, formgivna av Carl Nyrén.
INTERIÖR- Innerväggarna är av rå betong med spår efter gjutformar. Välbevarad interiör med ursprunglig inredning och detaljer. Kors vid altare av konstnären Fritz Sjöström.