Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM CIGARRLÅDAN 8 - husnr 6

 Byggnad - Beskrivning

2005-09-09
Exteriörbeskrivning
Spritputsade lamellhus från början av 1950-talet med ursprunglig karaktär. Hus 5 och hus 6 är sammanbyggda i vinkel.
SOCKEL - Spritputsad, grå.
FASAD - Horisontell och vertikal listindelning i slätputs.
ENTRÉ/DÖRRAR - Indragna entréer med omfattning av Kolmårdsmarmor, ursprungliga glasade brunlaserade ekportar. Tre olika typer av portar varav en med spånklädd nedre fyllning samt en med två krysspröjsade rutor.
FÖNSTER - Enluftsfönter, tvåluftsfönster med sidoställd mittpost samt tvärspröjs och järnräcke utanför fönstrets nedre del. Ursprungliga vitmålade bågar i trä.
ÖVRIGT/BYGGNADSDEL - Parställda och enkla BALKONGER delvis indragna i fasad med utbytta fronter i brunmålat trä och överliggare av aluminiumprofil. Även helt utkragande balkonger. I hus 5 finns en träramp till en lägenhet. Lokal i bottenvåning i hus 5 med ursprunglig dörr och fönsterbågar. I hus 6 finns ursprungliga garageportar av brun karosseripanel.