Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MÖLNDAL TALLSVÄRMAREN 7 - husnr 1, FÅGELBERGSKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

FÅGELBERGSKYRKAN (akt.)
2003-06-23
Exteriörbeskrivning
FÅGELBERGSKYRKAN består av långhus utan särskilt markerat kor. Kyrksalen höjer sig upp åt norr med höga fönster åt öster mot skogspartiet och mindre kvadratiska fönster strax under taket på den höga norra fasaden. Församlingssal, kontor, kök, utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet befinner sig i en lägre och diskretare byggnadskropp med flackare tak. FASADERNA består av rött tegel och bitvis av rödmålad lockpanel, med en omarkerad sockel.
Kyrkan har sin HUVUDINGÅNG i väster genom en glasad dubbeldörr i rödmålat trä. Marken kring entrén och närmast runt byggnaden är lagd med röd byasten, den breda trappan upp till entrén är lagd med danska sjöstensplattor.
FÖNSTREN varierar i storlek och form; ljusinsläppet i kyrkosalen består dels av höga och generösa fönster åt öster, samt mindre horisontellt liggande, kvadratiska åt norr och ett smalt ljusinsläpp från golv till tak i en nisch på västra fasaden som riktar sig åt söder. Övriga fönster är enkla, odelade och rödmålade i trä.
Samtliga TAK är sluttande pulpettak, långhusets tak lutar dock mycket kraftigare med sin stora höjdskillnad. Övriga byggnaden har svagare lutning. De är täckta med röd bandplåt.

KLOCKSTAPELN är originell med glesa träpelare satta i spiralform runt klockanordningen, utan tak.