Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG KUNGSLADUGÅRD 55:11 - husnr 1, KUNGSLADUGÅRDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KUNGSLADUGÅRDS KYRKA (akt.)
2006-01-27
Exteriörbeskrivning
Kungsladugårdskyrkan är en småkyrka med kyrksal, vidbyggda församlingslokaler och ett fristående klocktorn. Kyrksalen ligger i nära nord-sydlig sträckning mitt på kyrktomten, församlingsdelen ansluter i vinkel vid den västra fasaden och klockstapeln står i tomtens nordvästra hörn, nära entrén till församlingslokalerna.

Byggnaden är enkelt utformad, med släta ytor och få material. De olika byggnadsdelarnas funktioner är tydligt avläsbara i exteriören.
______________________________________________

Kyrkans GRUND och SOCKEL är gjuten av betong. Grundmuren av betong är gjuten direkt mot berg, ca en meter under markytan. Sockeln är putsad med konststensputs. Den är slät med ett dekorativt mönster av försänkta vertikala ränder på regelbundet avstånd.

VÄGGARNA är av fasadtegel i olika mörkt röda nyanser, vilket ger de i övrigt odekorerade fasaderna en levande yta. Fasadteglet framhävs ytterligare av att fogbruket är infärgat i en tegelröd nyans. Den tillbyggda delen av församlingslokalerna har en glasklädd fasad, fönster i klarglas och en opak mörkblå bröstning, monterade i aluminiumprofiler.

TAKEN är täckta med eternitshingel. Taknocken och takets kanter är inklädda med kopparplåt. Avvattningen är delvis inbyggd i takets kanter och stuprören av koppar är fyrkantiga i genomskärning. Kyrksalens tak är ett brant sadeltak, över församlingsdelen ligger ett flackare sadeltak med ett motstående sadeltak över entrédelen. Mellan entrén och kyrksalen sitter tre kopparklädda takkupor i det norra takfallet. Kuporna är trekantiga och spetsiga i formen.

FÖNSTREN har träbågar. I kyrksalens östra fasad sitter tolv höga, smala fönster med planglas i ytterbågen. Innerbågens smårutsindelade blyinfattade antikglas kan skönjas utifrån. I den västra änden av församlingsdelen finns ett större fönsterparti, med ett ramverk av trä och en bröstning av räfflad ljusgrå eternit. Åt söder finns flera mindre spröjsade fönster. Kyrkans fönster har inga betonade omfattningar.

Kyrkan har fyra DÖRRAR, en entré till kyrksalen, en till församlingsdelen samt två mindre ingångar i den södra fasaden. Kyrksalen nås via en bred gjuten trappa som klätts med ljust grå stenplattor. Trappräcket i smide är enkelt utformat och svartmålat. Dörrpartiet är indraget från fasaden i en nisch utan betonad omfattning. Dubbeldörren och de flankerande väggarna är utformade som en enhet med släta träribbor framför glasade partier. De stående träribborna är tätt placerade. Dörrarna markeras endast med själva handtagen. I nischen, på var sida om dörrpartiet, sitter belysning infälld i tegelväggen. Ljuskällan sitter bakom smala glas i en slät omfattning av koppar och sträcker sig i nästan hela nischens höjd. Mitt över entrépartiet sitter ett fasadmonterat förgyllt latinskt kors.
Församlingdelens dubbeldörr har ett bredare och ett smalare dörrblad, då den är ombyggd för att öka tillgängligheten. Dörrarna är byggda med ett ramverk av lackerat trä kring stora glasrutor. Väggpartierna som flankerar dörren är utformade som dörrbladen. Entrépartiet har en utkragad omfattning av släthuggen sten, ljust grårosa i färgen, och avsatsen invid entrén är täckt med plattor i samma sorts sten.
Sydingångarna är vitmålade panelklädda trädörrar. Den västra av de två nås via en gjuten trappa med enkelt räcke i svartmålat smide.
______________________________________________________________________