Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖDERKÖPING RYDS KLOCKARGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖSTRA RYDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTRA RYDS KYRKA (akt.)
2005-12-15
Exteriörbeskrivning
Exteriör beskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och torn i väster. Sakristian ligger på den norra sidan. Ett kraftigt murstöd, även det vitputsat, stödjer den östra gaveln sedan 1600-talet. Intill sakristian på den norra muren syns en utbyggnad för predikstolens trappa som tillkom 1776. Kyrkan och tornet är uppförda av sten med vita, spritputsade fasader med släta hörn på torn och långhus samt släta omfattningar kring fönster och dörrar. Sockeln är ej markerad. Långhuset är täckt med ett brutet tak valmat i öster. Takfoten är inklädd. Tornet är täckt med en fyrsidig svängd huv krönt av en åttkantig lanternin med panelinklädnad målad i svart och vitt. Samtliga takfall är täckta med förzinkad, fabrikslackerad svart plåt med jämna falsar, omlagt 1989. Tornet har en profilerad taklist. Fönsteröppningarna är stickbågiga med röda träbågar med antikglas i blyspröjs. Även sakristian och vapenhuset har liknande fönster. Tornets första våning har i väster ett runt fönster med en glasmålning. Den andra våningen har en stickbågig öppning i väster försedd med en trälucka samt smala muröppningar år norr och söder. Ljudluckorna är svagt stickbågiga, svarta och av trä. Huvudingången är placerad i tornet i väster och utgörs av en rundbågig avtrappad öppning med en massiv dubbeldörr av trä klädd med diagonalställd, umbragrön panel, troligen ursprunglig. Ovan porten finns en inskriftstavla av sten som berättar om ombyggnaden och tornets uppförande 1775-76. På södra långsidan finns en korportal med en stickbågig enkeldörr klädd med diagonalställd, umbragrön panel i en avtrappad nisch. Ovan porten finns ett stickbågigt fönster. Dörrarna är sannolikt från ombyggnaden 1776. Kalkstenar utgör trappsteg.