Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SÖDERKÖPING SKÄLLVIK 3:1 - husnr 1, SKÄLLVIKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKÄLLVIKS KYRKA (akt.)
2007-11-22
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning. Den är till planen en rektangulär salkyrka med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Den är uppförd av gråsten och tegel av olika ålder och utförande, som är tunt slammade i en gul ton. Den östra muren stöttas i hörnen av korta och kompakta strävpelare. På södra och östra muren syns spåren efter igenmurade rundbågiga fönsteröppningar samt en igenmurad ingång i söder. I norr finns en igenmurad stickbågig fönsteröppning. Den östra murens gavelröste är försett med blinderingar, vilka har naggats i ytterkant vid förändringar av takfallen. Den västra muren har en lodrätt skarv på den norra delen. På södra muren finns en timsten, daterad 1748. Sadeltaken är sedan renoveringen 1956 täckta med kopparplåt. Över korsmitten finns ett högt och smäckert torn, som även är inklätt med kopparplåt. Även solbänkar, häng- och ståndrännor och stuprör är av kopparplåt. Fönsteröppningarna har olika form. De som rekonstruerades vid renoveringen 1956 är spetsbågiga med grönmålade kopplade träbågar med glas i blyspröjs. Det finns även runda fönster i öster, norr och söder. I väster finns en äldre järnbåge med glas i blyspröjs samt stormjärn, direkt inmurad i muren. Huvudingången är via vapenhuset i söder. Den stickbågiga portalen är tvåsprångig och försedd med pardörrar med klarlackad profilerad panel i fiskbensmönster.