Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖJA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

552-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJA KYRKA (akt.), ÖJA KYRKA (akt.)

1086 - 1086

1100 - 1199

1232 - 1232

1270 - 1300

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Öja
Hoburgs församling
Visby stift
Öja kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2010

Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med inbyggd absid, i absidens svicklar finns två rum som använts som sakristia/-or och förråd. På korets norra sida är en sakristia tillbyggd, med ett pannrum i en källarvåning. Dessutom långhus samt ett högt torn.

Ytterväggar och murverk
Ytterväggarna på kor, långhus och torn består sandsten. Hela kyrkan omges av skråkantade socklar som på långhusets södra sida dekoreras av en rundbågsfris, krönande rundstav, sakristan saknar rundstaven. Långhusets östra gavelröstespets, de synliga delarna av det västra gavelröstet samt torngallerierna gavlar är klädda med stående, tjärade bräder...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2010

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten, sandsten

Inventeringsår 1999

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

 • Puts
 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 1999

 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår 2010

 • Grå
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 1999

 • Sadeltak
Byggnadsdel

Inventeringsår 1999

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Absid - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
Interiör

Inventeringsår 2010

Väggar och valv i kyrkorummet är putsade med kalkbruk och kalkavfärgade vita medan bågar, pelare, kolonner samt delvis portalernas och fönstrens o

Läs mer i eget fönster