Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

timmerö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIMMERÖ KAPELL (akt.)

1954 - 1954

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Ekeby
Boxholms församling
Linköpings stift
Hjortstigen 4

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2010

Kapellet ligger i nordöst/sydväst med huvudingången i nordöst. Den äldre delen består av
långhus och indraget kor och tillbyggnaden från 1992 utgör en lägre entrédel. Kapellet är
byggt i en våning med hel källare under det ursprungliga kapellet. Sockeln är av röda
granitskivor och i tillbyggnaden från 1992 är den gjutna sockeln målad i en liknande röd
kulör. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt, svagt brutet med gult. Kapellet har ett
sadeltak täckt med skifferplattor på den äldre delen och nya delens separata sadeltak är
skivtäckt med svartmålad falsad slätplåt med parallella hakfalsar. Kapelldelens tak kröns på
var gavelspets..

Läs mer i eget fönster

Fasadmaterial

Inventeringsår 2010

  • Puts - Slät
Färg

Inventeringsår 2010

  • Vit
Takform

Inventeringsår 2010

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2010

  • Sten - Skiffersten
  • Plåt - Skivtäckning
Byggnadsdel

Inventeringsår 2010

  • Kor - Smalare
  • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2010

Kapellets ceremonisal är uppbyggd som en kyrka med långhus och indraget kor två trappsteg högre. Korväggen är rakt avslutad och i långhusets bakr

Läs mer i eget fönster