Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ÖDESTUGU 4:16 - husnr 2, ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestuguext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.), ÖDESTUGU KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Jönköping
Jönköping
Småland
Ödestugu
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Ödestugu kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Ödestugu kyrka är en av gråsten murad salkyrka från medeltiden.
Långhuset har ett fullbrett, rakt avslutat kor i öster och är tillbyggt åt
väster på 1750-talet. Norr om koret är en medeltida sakristia. Väster
om långhuset är ett timrat vapenhus i två våningar från 1870.
Kyrkan vilar på en numera frilagd gråstenssockel. Fasaderna uppvisar
en ojämn yta som spritputsats och vitkalkats. Hörn, fönster och port
har slätputsade omfattningar. I korets gavelröste är en rundel med
årtalet 1870. Det västra gavelröstet är timrat och klätt med kluven
och tjärad spån. Kyrkan har synliga hammarband, varav det östliga
på sakristian är särdeles intressant..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Spån, kluvet
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett

Inventeringsår 1997

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt