Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG LANSEN 3 - husnr 9004 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1974 - 1974

1974 - 1974

Halland
Varberg
Halland
Varberg
Varbergs församling
Göteborgs stift

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Exteriör

Inventeringsår 2002

SAMLINGSLOKALER- HELHET- Kyrkans samlingslokal ligger i en souterrängvåning under kyrksalen. Kontor, förråd och lokaler för barn- och ungdomsverksamheter ligger i en lägre vinkelbyggnad av trä, öster om kyrksalen. Till sistnämnda finns entréer från norr, öster och via en hall, gemensam med kyrkan, i söder. Samlingslokalen i källaren/souterrängplan nås via en spiraltrappa från kyrkans entréhall i söder samt via en källarentré i söder.
Sockel: Betong, stänkmålad/sprutad i grå kulör. FASAD- Stående lockpanel, målad med täcklasyr i röd kulör.
PORTAL- 1 st entré med enkel, glasad dörr, i vit kulör mot Ö. 1 st entré med enkel, slät, dörr,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

  • Trä

Inventeringsår 1994

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

  • Glas
  • Trä - Träpanel, lockpanel

Inventeringsår 1994

  • Tegel - Fasadtegel
Färg

Inventeringsår 2002

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2002

  • Pulpettak

Inventeringsår 1994

  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

  • Papp
Interiör

Inventeringsår 2002

SAMLINGSLOKALER I SOUTERRÄNGPLAN- HELHET- Utrymmena nås via en spiraltrappa från övervåningens entréhall samt från en glasad ytterdörr i söder. Lo

Läs mer i eget fönster