Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA ALGUTSRUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, ALGUTSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC00883.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALGUTSRUMS KYRKA (akt.)

1822 - 1822

1822 - 1822

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Algutsrum
Glömminge-Algutsrums församling
Växjö stift
Törnbottenvägen 18

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Exteriört är kyrkan välbevarad sedan den stod klar 1864. Större putsarbeten har utförts 1927, på 1950- och 70-talen samt 1992. Långhus- och sakristietaken har lagts om men har ännu enkupigt lertegel som beläggning, även om det från början var understruket. Lanterninen genomgick en stor renovering 1992 då all plåt byttes och dagens färgsättning tillkom. De största förändringarna sedan kyrkan stod klar 1864 är att fönsterspröjsningen förändrats på tornet och att lanterninens färgsättning har skiftat genom åren. Delar av den norra långhus-muren från den medeltida kyrkan ska ännu vara bevarad, vilket markerats i putsen exteriört.

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten, kalksten

Inventeringsår 1995

 • Murverk - Natursten, kalksten
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1995

 • Puts - Sprit
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Mansardtak

Inventeringsår 1995

 • Mansardtak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
Interiör

Inventeringsår Okänt

När det nya långhuset byggdes 1822 fick sockenborna i Algutsrum ett stort och ljust kyrkorum, så som tidens smak föreskrev. Det höga tunnvälvda ta

Läs mer i eget fönster