Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TJÖRN PATER NOSTERSKÄREN 1:1 - husnr 9001, FYREN PATER NOSTER Ny sökning Tillbaka till sökning

160.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FYREN PATER NOSTER (akt.)

1867 - 1868

1868 - 1868

Västra Götaland
Tjörn
Bohuslän
Klädesholmen
Rönnängs församling
Göteborgs stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Exteriör

Inventeringsår 2015

Fyren på Pater Noster byggdes i sju sektioner till en höjd av 32 meter och den togs i bruk i november 1868. I lanterninen insattes en första ordningens linsapparat.

Lanterninen är vitmålad med ett kupoltak. I övrigt är hela konstruktionen rödmålad. I takfrisen under kupoltaket sitter gjutna lejonhuvud brons. Lanterninen, fyrmekaniken och linsapparaten var importerade från Frankrike. Ingången mot vetter mot sydsidan och har en järndörr med ett litet spröjsat ovanfönster. Ovanför ingången sitter en platta med inskriptionen: BYGGT AF G. von HEIDENSTAM 1868.

Stomme

Inventeringsår 2000

  • Stålkonstruktion
Fasadmaterial

Inventeringsår 2000

  • Fasadmaterial lika med stommen
Takform

Inventeringsår 2000

  • Lanternin
Interiör

Inventeringsår 2015

Invändigt finns i entrén klassiska kolonner. Fyraltanen har en konstfullt genombruten golvlist och hålls upp med gjutna ornament. Från altanen gå

Läs mer i eget fönster