Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRMDÖ EKNÖ 1:514 - husnr 2, SJÖBERGSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC_0048.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJÖBERGSGÅRDEN (akt.)

1913 - 1913

Stockholm
Värmdö
Uppland
Djurö
Djurö, Möja och Nämdö församling
Stockholms stift
Sandhamn 678

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Exteriör

Inventeringsår 2012

Stuga i en våning som täcks av ett sadeltak klätt med enkupigt tegel. På ena takfallet finns en tegelskorsten. På ena långsidan finns en tillbyggnad under pulpettak. På motsatt långsida finns en förstuga centralt placerad, med ett rödmålat räcke i trä och ursprunglig dörr. Brun lockpanel. Dels ursprungliga tvåluftsfönster med två rutor per luft och med fönsterluckor , dels nyare fönster utan spröjs. Fönsterluckor och dörren är rödmålade medan fönsterbågarna är vita.

Karaktär och bevarandevärda detaljer:
- Byggnadens form
- Takform och tegelbeklädnad
- Skorstenens placering
- Träpanel och befintlig färgsättning
- Ursprungliga..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2012

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2012

  • Trä - Träpanel, lockpanel
Färg

Inventeringsår 2012

  • Brun
Takform

Inventeringsår 2012

  • Pulpettak
  • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2012

  • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2012

  • Farstukvist
Våningar

Inventeringsår 2012

  • 01