Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LILLA KATRINEBERG 1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG008582.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1920 - 1925

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Katrinebergsbacken 10, Katrinebergsbacken 2, Katrinebergsbacken 4, Katrinebergsbacken 6, Katrinebergsbacken 8

Religionsutövning - Församlingshem

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Exteriör

Inventeringsår 2009

Brännkyrka församlingshem uppfördes i början av 1920-talet. Byggnaden inhyste vid inventeringstillfället Nordiska musikgymnasiet. Byggnaden bevarar sin ursprungliga karaktär.

Sockel – Granitplattor eller huggen natursten
Fasad – Rött tegel och beige slätputs.
Tak – Utsvängt valmat tak på huvudbyggnaden, täckt med betongpannor, bortsett från östra flygeln vars tak är täckt med enkupigt lertegel. Västra flygelbyggnaden har ett dubbelt brutet tak med de två övre fallen valmade, täckt med betongpannor och överst med plåt.
Entréer / Dörrar – Via en portik genom huset nås gårdssidan. På gårdssidan finns, indragna under takfallet, två..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2009

  • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2009

  • Tegel - Fasadtegel
Färg

Inventeringsår 2009

  • Röd
Takform

Inventeringsår 2009

  • Mansardtak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2009

  • Takpannor - Betong
  • Takpannor - Lertegel, enkupiga
Byggnadsdel

Inventeringsår 2009

  • Balkong
Våningar

Inventeringsår 2009

  • Souterrängvåning
  • Vind - Inredd
  • 02