Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING GUDDARP 1:27 - husnr 7, TORVSTRÖFABRIKEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Fabriken idag.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORVFABRIKEN (inakt.), TORVSTRÖFABRIKEN (akt.)

1934 - 1936

1947 - 1947

1947 - 1947

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Yllestad
Yllestads församling
Skara stift
Yllestad

Industri - Industribyggnad

Industri - Fabriksbyggnad

Industri - Industribyggnad

Industri - Fabriksbyggnad

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Presshuset är uppfört på plintar av sten och betong. Fasaden består av locklistpanel och är rödmålad. Bygganden har ett sadeltak klätt med sinuskorrugerad plåt. Fönstren är vita och småspröjsade.

Torvladan är uppförd på plintar av sten och betong. Stolpverkskonstruktionen, i två våningar, har rödfärgade brädfodrade väggar och sadeltaket är klätt med sinuskorrugerad plåt. På den övre våningen lossad torvvagnarna som spelas upp via en ramp på östra kortsidan. Den undre våningen lagras torven samt matas in i presshuset.

Balmagasinet har en sockel av i sten samt plintar i sten och betong. Väggarna är klädda med rödmålad brädfodring och..

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Okänt

Samtliga tre byggnader är målade med Falu rödfärg och har sadeltak täckt med sinuskorrugerad plåt.

a) Presshuset är den högsta byggnaden. Den är 15 meter hög och uppförd av stolpverk på plintar av sten och betong. Fasaden består av locklistpanel och fönstren är av trä, vitmålade och småspröjsade. Byggnadens mått är 10 x 12,6 meter. I anslutning till presshusets västra gavel finns en lastningsbyggnad, där torvutlastningen till vagnar på det numera borttagna stickspåret från stambanan kunde ske i skydd för väder och vind. Träbyggnaden har pulpettak klätt med sinuskorrugerad plåt.
b) Torvladan är också uppförd på plintar av sten och..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Stolpverk
 • Ej utrett
 • Trä - Stolpverk
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Trä - Träpanel, locklistpanel
 • Trä - Träpanel, stående
 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Röd - slamfärg
 • Röd
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Plåt - Sinuskorrugerad
 • Plåt - Sinuskorrugerad
Våningar

Inventeringsår Okänt

 • 02
 • 03