Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKÖPING GUDDARP 1:27 - husnr 6, MASKINHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1487.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MASKINHUSET (akt.), MASKINHUS (inakt.)

1906 - 1906

1947 - 1947

Västra Götaland
Falköping
Västergötland
Yllestad
Yllestads församling
Skara stift
Yllestad

Industri - Maskinhus

Industri - Maskinhus

Industri - Maskinhus

Industri - Maskinhus

Exteriör

Inventeringsår Okänt

Den enda kvarvarande byggnaden från starten 1906. Byggnaden uppfördes ursprungligen för att härbergera den ångmaskin som drev maskineriet i torvladan och presshuset. Maskinhuset är byggt av tegel på betongsockel. Pulpettaket är täckt med enkelfalsad galvaniserad plåt i skivtäckning på underlag av gles träpanel. De stickbågiga fönstren av järn är spröjsade. Två av dessa har igensatts, varav ett är flyttat till en innervägg. Utanför byggnadens nordöstra hörn har en bastu sekundärt byggts av lättbetongblock. Ingången på maskinhusets östra sida har ett sekundärt vindskydd av korrugerad plåt. Från norra långsidan går en axel från maskinhusets..

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Okänt

Maskinhuset är uppfört i tegel på en sockel av betong. Byggnaden har ett pulpettak klätt med enkelfalsad galvaniserad bandplåt. Spröjsade valvbågade fönster. På söderfasaden är fönstren något mindre. Ingång, på östra sidan av byggnaden, har skydd av korrugerad plåt. I nordvästra hörnet har en bastu byggts i murstensblock av betong. På norra sidan går en axel från elmotorn i maskinhuset in till presshuset.

Skorstenen revs i början av 1980-talet.

Källa förutom inventeringen:
Inventering och dokumentation av industrihistoriska byggnader och miljöer i Falköpings kommun. Del II, landsbygden. (2004) Forsviks industriminnen, Uppdragsverksamheten...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Tegel
 • Lättbetongelement
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Fasadmaterial lika med stommen
 • Fasadmaterial lika med stommen
Färg

Inventeringsår Okänt

 • Grå
 • Orange
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Pulpettak
 • Pulpettak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Plåt - Förzinkad
 • Plåt - Bandtäckning
Våningar

Inventeringsår Okänt

 • 01