Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅSTORP HYLLINGE 3:91 - husnr 1, HYLLINGE SMÅKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hyllinge 085.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYLLINGE SMÅKYRKA (akt.)

1980 - 1981

1981 - Okänt

Skåne
Åstorp
Skåne
Västra Broby
Björnekulla-Västra Broby församling
Lunds stift
Örtgatan 19

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2016

Kyrkoanläggningen innehåller både kyrka och församlingslokaler, uppdelade i olika byggnadskroppar som är sammanbundna och grupperade runt en öppen atriumgård. Kyrkorummet i norr höjer sig över de andra lägre byggnadskropparna i ett plan med församlingslokaler. Kyrkorummet är slutet medan församlingsbyggnaderna vänder sig utåt med mer fönster.

Ytterväggarna är av betongsten i format som tegelstenar. Murstenen kommer från Tåstarps betongfabrik. Ytterväggen är uppbyggd som en dubbelmur med betongsten på in och utsida med mellanliggande mineralull. Fasaderna är släta utan dekorationer, takgesims eller utskjutande takfot. Grunden är gjuten..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2016

 • Murverk
 • Betong

Inventeringsår 2006

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2016

 • Fasadmaterial lika med stommen

Inventeringsår 2006

 • Tegel
Färg

Inventeringsår 2016

 • Grå
 • Ofärgad
Takform

Inventeringsår 2016

 • Pulpettak

Inventeringsår 2006

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2016

 • Papp

Inventeringsår 2006

 • Papp
Byggnadsdel

Inventeringsår 2016

 • Kyrkodel
Interiör

Inventeringsår 2016

Från den breda kyrkporten kommer man in i ett entrérum utomhus som är täckt av ett brant pulpetttak som svävar över väggarna. De svarta takstolarn

Läs mer i eget fönster