Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGSBACKA FÖRLANDA KLOCKARGÅRD 1:10 - husnr 1, FÖRLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2168-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRLANDA KYRKA (akt.)

1850 - 1899

1885 - 1887

1885 - 1887

Halland
Kungsbacka
Halland
Förlanda
Fjärås-Förlanda församling
Göteborgs stift
Förlandavägen 700

Religionsutövning - Kyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Folkrörelse och föreningsliv - Samlingslokal

Exteriör

Inventeringsår 2002

FASAD - Slätputsad sockel. På långhusets östra delar är en sockel av sten synlig. Stänkputs avfärgade fasader i vit kulör. Slätputsade hörnkedjor, risaliter, gördel- och takfris, samt i form av fönster och dörromfattningar samt nischer. I överkant har fönstren rusticerade omfattningar. Ovanför gördelfrisen i tornets västra fasad, sitter en sten med inskriptionen "Carl XIV Johan 1828". I portalputsen ovanför södra entrén finns fördjupningar i form av två stjärnor på ömse sidor om "Oscar II". I tympanonfältet finns årtalet 1885. På tornets södra fasad sitter årtalet "1828" i form av svarta, smidda siffror. Ovanför gördelgesimsen på tornets..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår Okänt

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 2002

 • Murverk

Inventeringsår 1992

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Puts

Inventeringsår 2002

 • Puts - Stänk- och sprutputs

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2002

 • Vit
Takform

Inventeringsår Okänt

 • Sadeltak

Inventeringsår 2002

 • Sadeltak
 • Lanternin

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
 • Huv
 • Lanternin
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår Okänt

 • Plåt

Inventeringsår 2002

 • Plåt - Förzinkad
 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår Okänt

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2002

VAPENHUS 1 st trappa till läktare efter norra väggen. Av trä. Räcket med profilerad handledare, krysspjälor och romb i sidostycket samt trappens s

Läs mer i eget fönster