Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK ÖRBY 1:24 - husnr 1, ÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_122.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRBY KYRKA (akt.)

1839 - 1843

1839 - 1843

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Örby
Örby-Skene församling
Göteborgs stift
Örby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Exteriör

Inventeringsår 2005

ÖRBY KYRKA är en vitputsad stenkyrka i nyklassicistisk stil med något smalare rundat kor i öster och torn i väster. Sakristian, med källarvåning, vidbyggdes i norr i mitten av 1950-talet. De vidputsade fasaderna genombryts av höga rundbågiga fönster, spröjsade till smårutor. Ingångar genom tornets västfasad och långhusets nord- och sydfasader. Långhusets sadeltak och tornets spira med kors är klädda med kopparplåt.

FASAD - Grundsocklarna är vitputsade. Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita. Vitmålade ankarjärn i tornfasaderna samt i långhusfasaderna vid läktarbjälklaget. I korets östra fasad finns en igensatt dörr som ledde till..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk

Inventeringsår 1997

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Spira
 • Hjälmtak

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 2005

 • Torn - Gaveltorn
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat
 • Kors

Inventeringsår 1997

 • Torn - Västtorn
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rundat
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
Interiör

Inventeringsår 2005

LÅNGHUS GOLV - Kyrkorummets golv utgörs av ett kalkstensgolv inlagt vid kyrkans renovering 1962-63. Golvet är förhöjt, troligen i samband med inl

Läs mer i eget fönster