Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS PLOMMONET 14 - husnr 1, NOLTORPSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

kyrka, neg.nr. B961_071:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NOLTORPSKYRKAN (akt.)

1991 - 1991

1991 - Okänt

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Alingsås
Alingsås församling
Skara stift
Noltorps centrum 10

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

NOLTORPSKYRKAN - Den postmoderna Noltorpskyrkan från 1994 är byggd i ett plan och ger ett utsträckt markbundet intryck. Byggnaden utgörs av ett centralt, närmast kvadratiskt mittparti i vars södra hälft kyrkan är inrymd. Från denna mittkropps norra hälft skjuter en länga ut åt väster och en kortare åt öster från dess mitt. Den västra rymmer församlingshem och har en souterrängvåning. Ovan dess anslutning mot mittkroppen sitter en åttkantig, flack lanternin. Längs mittkroppens resterande västra sida sträcker sig en inglasad altan med balkong och rullstolsramp i söder. Mittkroppens nordöstra hörn är fasat och försett med ett vindfång för..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Betong - Elementbyggnadskonstruktion

Inventeringsår 1998

 • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1998

 • Ej utrett
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak
 • Lanternin

Inventeringsår 1998

 • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt
 • Takpannor - Betong
Våningar

Inventeringsår 2005

 • 01
 • Souterrängvåning
Interiör

Inventeringsår 2005

NOLTORPSKYRKAN - Kyrkan och det sammanlänkade församlingshemmet är från 1991. Kyrkorummet ligger i den sydöstra delen av byggnadens centrala nord-

Läs mer i eget fönster