Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HOLMSUND 10:1 - husnr 1, BOMHUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bomhus kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOMHUS KYRKA (akt.), BOMHUS KYRKA (akt.)

1906 - 1906

1906 - 1907

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Bomhus församling
Uppsala stift
Holmsundsallén 66

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Exteriör

Inventeringsår 2008

Kyrkan ritades av Gävles dåvarande stadsarkitekt Erik Alfred Hedin och uppfördes år 1906-07 i nationalromantisk stil. Efter en omfattande ombyggnation 1954-55 har stildragen slätats ut och byggnaden har idag även karaktärsdrag av funktionalismens enkelhet. Kyrkan är uppförd i trä och orienterad i sydvästlig-nordostlig riktning men för enkelhetens skull beskrivs kyrkan hädanefter som att koret ligger i öster. Långhuset har formen av en basilika med ett fönsterförsett mittskepp som skjuter upp över sidoskeppens höjd. På den norra sidans västligaste del finns ett torn där entréportarna fanns fram till 50-talsombyggnaden. Sedan dess sker..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Trä

Inventeringsår 1992

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Trä - Spån

Inventeringsår 1992

 • Trä - Träpanel
Färg

Inventeringsår 2008

 • Vit
Takform

Inventeringsår 1992

 • Pulpettak
 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Takpannor
Byggnadsdel

Inventeringsår 2008

 • Torn - Sidoställt
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Väster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt

Inventeringsår 1992

 • Torn - Sidoställt
 • Kor - Rakt
Interiör

Inventeringsår 2008

Kyrkorummet präglas till största delen av 1950-talets ombyggnation. Interiören är enkel och ljus med brädklädda väggar och tak målade i ljust gråt

Läs mer i eget fönster