Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÄVLINGE VIRKE 20:1 - husnr 1, VIRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1367-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIRKE KYRKA (akt.), VIRKE KYRKA (akt.)

1862 - 1862

1862 - 1862

Skåne
Kävlinge
Skåne
Virke
Kävlinge församling
Lunds stift
Virkevägen 191

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2015

Exteriör
Kyrkobyggnadens utbredning är oförändrad sedan uppförandet, utformad med ett fyrsidigt, enskeppigt långhus avslutat med ett tresidigt kor. I väster finns ett kvadratiskt torn, avsevärt smalare än långhuset.

Kyrkan är troligtvis grundlagd på en kallmur av natursten. Sockeln är spritputsad, avfärgad likt fasaderna, något förkroppad och med en diffus övergång till dagermuren.
Murarna är uppförda av kluven/tuktad gråsten, som spritputsats med cementrikt bruk och målats med kc- färg. Dörr- och fönsteröppningar samt tornets gavelrösten är gjorda av slätputsat tegel. Inga synliga ankarslutar eller andra förstärkningar finns.

Samtliga..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2015

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2015

 • Puts - Slät
 • Puts - Sprit
 • Puts - Kalkcementputs

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2015

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2015

 • Sadeltak - Med dubbla fall

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2015

 • Sten - Skiffersten
Byggnadsdel

Inventeringsår 2015

 • Torn - Väster
 • Kor - Öster

Inventeringsår 1992

 • Torn - Västtorn
 • Torn - Väster
 • Kor - Öster
 • Kor - Polygonalt korutsprång